ftp

Du börjar med att gå in på filezilla och väljer platshanteraren

 

 

 

 

 

 

 

Här lägger du in dina uppgifter. Vi använder sftp och porten 45000.