GDPR

  • Vi sparar kundernas kontaktuppgifter för att skicka ut fakturor.
  • För att kunna göra ett RUT-arbete så behöver vi kundens personnummer och fastighetsbeteckning på bostaden.
  • Dessa uppgifter kommer vi att lagra i vårt kundregister.
  • Allt detta informerar vi våra kunder första gången vi träffas.
  • Om du som kund vill tas bort ifrån vårt kundregister så är det bara att kontakta oss så löser vi det och verifierar att du har blivit borttagen som kund hos oss.