Kryptering

Om du skulle ha känsliga filer som ingen annan ska se. Då kommer en liten guide hur du ska göra. Vi kommer att använda oss av programmet OpenPGP Encryption.

 

Vi börjar med att ladda hem programmet och installera det på datorn.

 

 

Sedan går man in och skapar sina privata nycklar. Här inne skriver man namnet på sin nyckel och email adress och sitt lösenord.

 

Nu har vi skapat våran privata nyckel.

 

 

Det vi skapar nu är en katalogstruktur med två kataloger: okryterat och krypterat.

 

Filerna vi vill kryptera lägger vi katalogen okrypterat för att därefter kryptera dom i programmet och spara dom i katalogen krypterat.

 

 

Den krypterade filen hamnar i katalogen krypterat.

 

 

Man kan nu ta dom krypterad filerna och ladda upp dom till servern.

 

Glöm inte att säkerhetskopiera dina nycklar.

 

 

Här exportera vi nycklarna och sparar dom i katalogen gpg. Man kan sedan lägga denna filen på ett usb minne till exempel.